Операција Коридор - Победа за памћење / Operation Corridor - Victory to remember

Видео објављен (video published): 2017. г.

Операција Коридор или пробој „коридора живота“ је кодни назив за операцију Војске Републике Српске у лето 1992. године у Посавини чији циљ је било успостављање копнене везе између западног дела Републике Српске и Републике Српске Крајине са источним делом Српске и са Србијом.

Operation Corridor or breakthrough of "corridor of life" is the code name for the operation of the Army of Republic of Srpska in the summer of 1992 in Bosnian Posavina(region of the Sava river basin in Bosnia), whose objective was to re-establish a road link between the western part of the Republic of Srpska and the Republic of Serbian Krajina with the eastern part of Srpska and Serbia.

----------------------------------------------------------------------------------

У освит зоре 26. јуна 1992. године војници Првог крајишког и Источнобосанског корпуса Војске Републике Српске, сусрели су се у рејону села Корница и Чардак, на размеђи Модриче и Шамца спојивши западни и источни део Републике Српске. Наставком борби српске снаге ослобађају Модричу (28. јуни 1992), Дервенту (7. јули 1992) и Оџак (13. јули 1992), а коначни слом одбране снага Хрватске војске, Хрватског вијећа одбране и Армије Републике БиХ у Посавини уследио је 6. октобра 1992. године српским ослобађањем Брода.

At dawn on June 26, 1992, soldiers of the First Krajina Corps and the Eastern Bosnia Corps of the Army of the Republic of Srpska met in the area of the village Kornica and Čardak, on the border between Modriča and Šamac linking the western and eastern part of the Republic of Srpska. Continuing the fight, Serbian forces liberated Modriča (28 June 1992), Derventa (7 July 1992) and Odžak (13 July 1992), and the final collapse of the Defense Forces of Croatian Army, Croatian Defence Council and Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina (muslim forces) in Posavina followed on 6 October 1992 when Serbian forces liberated Brod.