Дуго путовање у рат (цео филм) -The Long Road to War (full movie)

Video published: 2018

Која је била позадина избијања Првог светског рата? Документарац "Дуго путовање у рат" анализира узроке Првог светског рата као и планирање сукоба много пре Сарајевског атентата.

What was the background of the outbreak of the First World War? The documentary "The Long Road to War" analyzes the causes of the First World War as well as conflict planning much before the Sarajevo Assassination.